Via exulantis - Cesta exulantů

Cesta exulantů

Ze Suchdolu a okolí před tuhým pronásledováním uprchlo asi 550 obyvatel Kravařska-tajných evangelíků. Jejich útočištěm bylo městečko Herrnhut, česky Ochranov v Sasku, které r.1722 založil na panství hraběte Zinzendorfa tesař ze Ženklavy Kristian David. V době, kdy dorazili první uprchlíci, mělo jen jeden dům, rychle se však plnilo dalšími příchozími a přibývaly další domy. Cestu do Herrnhutu 350 km dlouhou absolvovali ti nejzdatnější asi za 11 dnů. Někteří nesli s sebou několikadenní děti, absolvovali ji i staré sedmdesátileté osoby, někteří uprchli přímo z vězení polonazí, často i ve sněhových vánicích. Někteří byli cestou chyceni, vráceni a zemřeli na galejích. Přesto se mnozí vraceli zpět pro své sourozence, rodiče a přátele. Kristian David ji absolvoval desetkrát.

Trojpartnerství Suchdol-Pilawa-Herrnhut

Vznik a poslání trojpartnerství S-P-H

Toto volné spojení tří spolků se vytvořilo za účelem získání větších finančních prostředků od Evropské unie, kde je spolupráce příhraničních oblastí podmínkou. Vzniklo z iniciativy Moravian, přerostlo do vzájemné spolupráce i v oblasti badatelské. Tvoří ji tyto iniciativy:

Historie setkání Suchdol-Pilawa-Herrnhut: Mezitím došlo k mnohým dalším setkáním a dvoustranným jednáním dle potřeby.

Naučná cesta „Via exulantis“ (cesta exulantů)

exulantis exulantis exulantis

Součástí programu IV. mezinárodní konference MORAVIAN bylo otevření naučné cesty 350 km dlouhé, po které utíkaly hloučky exulantů z našeho kraje do Saska. Pro tuto cestu byl zvolen název "Via exulantis". Začíná v Suchdole n.O, vede přes Fulnek, na Krnov, Nysu, dále polským Slezskem přes Pilawu Górnu, Swidnicu, Jeleniu Góru, do Herrnhutu. Součástí této cesty je úvodní panel instalovaný před muzeem s textem českým, polským a německým. Stručně seznamuje s historií Moravských bratří a okolnostmi útěků. Trasu můžete absolvovat podle pokynů hezkého tříjazyčného turistického průvodce "Via exulantis", který jsme pro vás vydali. Cestu je možno podniknout automobilem, na motocyklu, bicyklu, případně pěšky. Jde o cestu popsanou podrobně v deníkovém zápisu Davida Nitschmanna Syndika z r. 1724. Můžete tak poznat místa, která v deníku popisuje. Je překvapující, jak úzce jsou i jinak propojeny dějiny Moravy s dějinami polského příhraničí - Slezska, kolik zajímavých památek je možno zde vidět. V budoucnu bychom chtěli cestu vybavit směrovkami, dalšími panely a vydat 2. vydání turistického průvodce, který by byl rozšířen o další zajímavá místa související s touto cestou. Už nyní na této trase vznikají iniciativy, které se snaží připomenout některá památná místa, jako například kostely a hřbitovy na krnovsku, exulantská osada Gnadenfeld u Hlubčic a další.
Šťastnou cestu, zdrávi došli!


© 2019 Moravian.cz | Web design ToshTak.com | Doménu poskytla Jednota bratská
Partneři: Silesia Evropská unie Česko německý fond budoucnosti